Zaštita podataka Ambasada Zdravlja

 
Zaštita osobnih podataka

Upravitelj internetske trgovine www.ambasada-zdravlja.hr u svojem se poslovanju zalaže za korektnu i sigurnu upotrebu osobnih podataka. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka upravitelj je predan zaštiti osobnih podataka korisnika internetske trgovine.

Osobni podaci koje korisnik proslijedi putem obrazaca na internetskoj stranici www.ambasada-zdravlja.hr ili drugačije (putem telefona, putem e-pošte i dr.) strogo su povjerljivi i obrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti potrošača.

U skladu s načelom razmjernosti upravitelj internetske stranice www.ambasada-zdravlja.hr prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su prijeko potrebni za nesmetano elektroničko poslovanje i ponudu usluga (tj. za prodaju robe, za otpremanje robe, za potrebe poslovnog komuniciranja itd.).

Suglasnost za obradu i zaštitu osobnih podataka

Korisnik internetske stranice www.ambasada-zdravlja.hr izričito se slaže da se u svrhu upotrebe elektroničke usluge kupnje proizvoda, s time povezanog upravljanja sustavom te informiranja korisnika prikupljaju i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika: osobno ime i adresa korisnika, elektronička adresa i telefonski broj. Prikupljaju se samo podaci potrebni za korektnu ponudu usluga.

Za potrebe sigurnosti prikupljaju se i IP adresa korisnika koji pristupaju i koriste se internetskom trgovinom www.ambasada-zdravlja.hr.

Upravitelj internetske stranice i korisnik suglasni su da podaci kojima je omogućen pristup kod elektroničkih usluga mogu biti osobni podaci koji se smatraju poslovnom tajnom i stoga će ih primjereno štititi i neće ih otkrivati  trećim osobama bez odgovarajuće pravne osnove.

Upravitelj internetske stranice obvezuje se profesionalno i stručno provoditi elektroničke usluge u skladu s načelima i standardima informacijske sigurnosti. Sigurnost i pohranu podataka osigurava u skladu sa svojim internim pravilima kojima pruža sve potrebne organizacijske, tehničke i logično-tehničke postupke i mjere za osiguravanje informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i sigurne elektroničke pohrane.

Ne odgovaramo za točnost unesenih podataka koje je korisnik naveo prilikom registracije u internetsku trgovinu.

Pohrana osobnih podataka

Navedeni podaci pohranjuju se cijelo vrijeme upotrebe elektroničkih usluga na internetskoj stranici www.ambasada-zdravlja.hr.

Korisnik može zahtijevati uvid u svoje osobne podatke ili podatke o obradi njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pismenom molbom koju šalje na adresu sjedišta tvrtke Ambasada Zdravlja.

Korisnik može pristupiti svojim podacima i podacima o narudžbama (sklopljenih ugovora o kupnji na daljinu) i prijavom na internetsku stranicu u odjeljku "korisnički računi".

U sklopu usluga elektroničkoga poslovanja za potrebe poslovanja internetske trgovine www.ambasada-zdravlja.hr regulirana je i pohrana navedenih podataka o korisnicima u skladu s propisima o zaštiti dokumentarnog i arhivskog materijala.

Korisnik je obvezan s odgovarajućom pažnjom sam čuvati proslijeđene podatke za svoje potrebe.

Zaštita djece

Upravitelj se obvezuje da u skladu s dobrom vjerom i poštenjem bez dopuštenja roditelja ili skrbnika neće odobriti kupnju osobi za koju sumnja da je maloljetna. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti. Isto tako, upravitelj ne smije neovlaštenoj trećoj osobi davati podatke dobivene od djece. Navede podatke nakon pismenog poziva može proslijediti samo roditeljima odnosno skrbnicima maloljetnih osoba i na njihov poziv takve osobne podatke može i izbrisati.

Ograničenja zbog zaštite osobnih podataka

Zbog zaštite osobnih podataka smatra se da identitet korisnika koji se prijave samo upotrebom korisničkog imena i lozinke nije odgovarajuće provjeren.

Kod usluga elektroničkog poslovanja koje su dostupne samo upotrebom korisničkog imena i lozinke, zbog zaštite osobnih podataka dopušteno je samo sljedeće:
1. unos osobnih podataka korisnika dopušten je, ali ne omogućuje prikazivanje već unesenih osobnih podataka drugih korisnika osim podataka koje je unio isti korisnik;
2. korisnik može uložiti pismeni zahtjev za prosljeđivanje osobnih podataka, ali podaci se mogu proslijediti isključivo u fizičkom obliku na adresu stalnog prebivališta osobe na koju se odnose podaci.

Komuniciranje na daljinu

Upravitelj internetske trgovine www.ambasada-zdravlja.hr s korisnikom će stupiti u kontakt sredstvima komuniciranja na daljinu (elektroničke novosti, vijesti itd.) samo ako se on tome izričito ne protivi odnosno ako se korisnik s tim unaprijed složi i/ili se prijavi na elektroničke novosti.  Kupnja i registracija nisu uvjet za prijavo na elektroničke novosti. Pritom će elektroničke komercijalne poruke kao takve biti jasno prepoznatljive, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, uvjeti za prihvaćanje posebnih ponuda bit će nedvojbeno označeni, a istodobno će biti jasno predstavljen način odjave od primanja reklamnih poruka.

Iznimno otkrivanje osobnih podataka

Podaci koje upravitelj internetske trgovine www.ambasada-zdravlja.hr prikuplja i obrađuje bit će otkriveni samo ako tako određuje Zakon o zaštiti osobnih podataka ili u dobroj vjeri da je takvo poduzimanje mjera potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima.